Visszhang

 • Szávai Géza esszéregénye az erdélyi epika szélesen kanyargó stílusában mondja el a székely zsidózók történetét...
 • NÉPSZABADSÁG, Budapest
 • The story of the Sabbatarians is a calvary, which marks the signposts of a tale of injuries to human rights and dignity in Central Europe.
 • The HUNGARIAN QUARTERLY
 • Nagy terjedelmû és sokrétû Szávai Géza mûve – , éppoly sokrétû, mint maga az identitás. Látszólag egymástól független síkok alkotnak benne egységet...
 • ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ, Bukarest
 • Szávai Géza könyve szépen megírt "kármentõ" esszéregénye, fotókkal dokumentálva, izgalmas olvasmány, látlelet a hûségrõl, a hagyományról s nyomozás az identitás határvidékén...
 • MAGYAR HÍRLAP, Budapest
 • Szávai Géza, páratlanul gondolatgazdag esszéregényt alkotott. Vízesésszerûen zuhognak benne a gondolatok történelemrõl, (vallás)szabadságról, emberi sorsokról, lelkiismeretrõl ...
 • SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG, Szatmárnémeti
 • Amikor 1994-ben Szávai Géza bejegyeztette a Pont Kiadót, és ismertette elképzeléseit — amelyekrõl már most az elején illik leszögezni, hogy finoman kifejezve nem voltak sem kisstílûek, sem képzeletszegények —, egy rosszakarója megjegyezte...
 • HÁROMSZÉK, Sepsiszentgyörgy (Románia), 2002. 09. 14.
 • Alice Miller könyve a „fekete nevelésrõl” és ennek következményeirõl szól. Rámutat arra, hogy hogyan akadályozza meg ez a fekete pedagógia, hogy az ember azzá legyen, aki, hogy szembesülni tudjon önmagával...
 • NÕK LAPJA, Budapest, 2003. január 17.
 • Az élményközpontú irodalomtanítás egyik legfontosabb törekvése, hogy a humort belopja a tanítási-tanulási folyamatba. S ezzel az életörömöt is. Nagyon is természetes, hogy A nevetés költészete c. kötet az Élményközpontú irodalomtanítás c. sorozatában kap
 • Somogy, 2003. október
 • nagy érdeklõdéssel és – szakmától, hivatástól, családi helyzettõl függetlenül – résztvevõként olvashatjuk bele magunkat a modern világ egyik legnagyobb problémakörébe
 • KönyvHÉT, 2003. szeptember 18.
 • Amilyen rossz volt lengyelnek lenni a Szovjetunióban Volhíniában, Podóliában vagy Belorussziában, ugyanolyan rossz volt magyarnak lenni a Romániához csatolt Erdélyben Ceausescu elnyomása alatt...
 • CZAS! 2004. február 14. nr 7. /717), Varsó
 • http://www.ahet.ro/belso.php3?name=1213&action=cim
 • A HÉT (Marosvásárhely) 2005. március 3.