Újdonság

Ünnepi Könyvhét 2017 – ÚJDONSÁG!
rendelhető 20% kedvezménnyel!

A VILÁG ÚJRA: szűkített keresztmetszet-szerű válogatás, reprezentatív összeállítás a kortárs magyar költészet egyéni hangú, erőteljes hatású költőjének egyre jelentősebbé teljesedő költészetéből, melyet így méltat a költőtárs Kemény István: „A nagy költészet megszületésének a pillanata nem teszi rosszabbá az addigi verseket: ettől még ami eddig míves volt, míves is marad, az erős: erős, a megélt: megélt, a tisztaság: tisztaság, az okosság: okosság, a világosság: világosság… de valahol ez mind egyszerre csak mellékessé válik. Vagy eltűnik. Az olvasó olvas (...) A nagy költészetben, a nagy versekben megvalósul a Tóth Árpádi lélektől lélekig: eltűnik az a bizonyos ‘roppant, jeges űr’ vers és olvasója között. És ritkán érzem azt, mint most: Fekete Vince verseiben eltűnik.”
A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: 978-615-5500-34-3
136 oldal, fûzött
ára: 2730 Ft.)
Ünnepi Könyvhét 2017 – ÚJDONSÁG!
rendelhető 20% kedvezménnyel!

Amikor két szenvedélyes hétfejű sárkány, akik szerelmesek egymásba – teljes lényükkel összeölelkeznek és csókolóznak, ott hét fej tapad hét fejhez. De ha ezt csak négy-négy fejjel teszik, „akkor még maradnak fejeik az élet egyéb dolgaira”, olvashatjuk a fergetegesen váltakozó, sárkánytangó-lépésekben előrehaladó történet egyik fejezetében.

Szávai hősei – szenvedélyes nők és férfiak – teljes lényüket adnák, és párjuk teljes lényét várják „sárkány-fogódzású” kapcsolatokba. Kételyek és bizonyosságok közt kínozzák, vallatják, szeretik egymást, olykor titokzatos nyomvonalakon kanyarognak az életútjaik. És ha a friss hóban csak egyetlen lábnyom fedezhető fel, és a széles mezőn nem találni a párját, akkor annak a nyomnak kell a nyomába eredni.
A történetlánc: lebilincselő. Talányos, izgalmas regény a rendszerek, rendszerváltozások között inkább bukdácsoló, mintsem lépkedő, nagy formátumú nők, férfiak életéről: ki sem hűlt „lába nyomáról.”
A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: ISBN 978-615-5500-19
192 oldal, kötött
ára: 2625 Ft.)
Ünnepi Könyvhét 2017 – ÚJDONSÁG!
rendelhető 20% kedvezménnyel!

A mese világáról szól ez az összeállítás, amelynek majd minden írásában előfordul hivatkozás a „híd”-ra, mely nem csak (gyermeki?) álmaink és a valóság között tátongó szakadékokat képes áthidalni, hanem emberi világunk teljesség-elvű dimenziói felé vezet. „Száz szónak is… mese a vége” – fogalmazta meg e kötet egyik szerzője egy találkozó szervezése közben. A kötetről nyugodtan állíthatja a szerkesztő: mérföldkő. A mérföldkőnél a mesével foglalkozó, azt kutató, azzal gyógyító, azzal nevelő kortárs magyar szerzők találkoztak. Ez a könyv hidat épít a mesélő, a mesével nevelő-gyógyító szakemberek, a mese hídszerepét hirdető „szakmák” és a lehető legtágabban értelmezett közönség között. A Fordulópont című folyóirat az elmúlt két évtizedben fórumot teremtett a mesének elkötelezett szerzők számára, és folyamatosan közölt összeállításokat a munkáikból. Ez a könyv is ennek a törekvésnek az eredményeként jött létre.

A kötet szerzői között: Antalfai Márta, Bajzáth Mária, Boldizsár Ildikó, Both Gabi, Bumberák Maja, Gregus László, Juhász László, Kádár Annamária, Kerekes Valéria, Lentulay Edina, Török Gabriella, Tóth Kriszta, megismerhetjük a Kincskereső meseterápiás iskolát és a Metamorphosis meseterápiás képzést, betekintést nyerünk a mesepszichológia, mesepedagógia rejtelmeibe és különböző mesemondó csoportok munkájába.

A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: 978-963-9957-40-4
120 oldal, fûzött
ára: 2625 Ft.)
Különös, önellentmondásosnak tűnő kötet az ESSZÉK ÉS ESZMÉK SOROZAT új kötete: egy író, Albert Gábor „keresi” a szülőföldjét.
Egy huszadik századi ember keresi azokat a helyeket, motívumokat, szellemi áramlatokat, amelyek értelmet adtak nemcsak indulásának, hanem életének, amelyek – talán paradoxonnak hangzik – egész életében éltették. Mert ezen a szinten a „szülőföld” nem földrajzi fogalom. Olykor emlékirat, máskor útirajz próbálja értelmezni, de azzá válhat egy előbukkanó dokumentum, egy népcsoporthoz tartozás boldog tudata, vagy egy név, mint mondjuk Bornemisza Péter századok mélyeit megnyitó nevének elhangzása.
Ez a kötet azokat a vallomásos vagy felfedező írásokat adja közre, amelyek a Gandhi-féle „szatjágraha” gyakorlása közben születtek. Az pedig – tudjuk – nem más, mint az „igazsághoz való ragaszkodás”, ami olykor sikerül, máskor kudarcba fullad. Galileo Galilei sorsának szorításában, vagy a Psalmus Hungaricus könyörgését hallgatva, a mesterek keresése közben egész országrészek, a jelen és a régmúlt eseményei válnak ennek az elképzelt, az egész világot behálózó szellemi szülőföldnek részévé.

(ISBN: 978-615-5500-38-1
144 oldal, kötött
ára: 2625 Ft.)
KÖNYVHETI ÚJDONSÁG, 2017
Rendelhető 20% kedvezménnyel!

Az embert semmibe vevő történelem áradásának, áramlásának jegyében született a kötet három – egymást kiegészítő – írása. Híradás ez a könyv arról is, hogy a személyes sors hullámverése milyen mintákat rajzol a gyermeki lélek érintetlen táblájára. Történetek, hangulattöredékek kavargása alakítja a címadó kisregény – Vesszőfutás – hősét, s avatja felnőtté, az igazság harcosává. Felnőtté vált ifjú szembesül Az istentagadó című kisregényben azzal a társadalommal, amely szemérmetlenül maga alá akarja gyűrni. Az ógörög nevek és események mögött nem nehéz felismernünk, hogy ez a mű: Albert Gábor nemzedékének csalódás-regénye, mely kijátszott és félrevezetett, hamis, olykor aljas ideákkal mérgezett embereknek állít emléket, próbál igazságot szolgáltatni. A kötet harmadik írásának, F. Miklós Oravicán főszereplője már maga a – mindent megértő, magát mindenen túltevő, mert az eseményeket is csendes humorral szemlélő, a szemetet és a drágaköveket is magával sodró – szenvtelen történelem. A három mű egy történelmi regényáramlás egymást kiegészítő, érzelmileg színező részeiként egységet alkotva hódítja meg az olvasót az életmű-válogatás 5. kötetében.
A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: 978-615-5500-35-0
192 oldal, kötött
ára: 3675 Ft.)
Melihov regényének „vallomást tevő” főhőse gyerekkorában úgy tudta, hogy a zsidó – az csak egy illetlen szó, amelynek nincs semmiféle meghatározott értelme, „mindössze azért találták ki, hogy ha faragatlan ember nyelvére kerül, kiderüljön a neveletlensége”. Aztán az orosz anya és zsidó apa „szovjet emberré” felnövő gyereke szembesül a mindig, a „megint” visszatérő „zsidókérdéssel”, amely tömörítve így hangzik: „Már megint megjelent az orosz nemzet zsidó élcsapata...” A ZSIDÓ GYÓNÁS főhőse zsidó kérdésként, zsidó veszélyként kényszerül azonosítani önmagát. A szovjet birodalom felbomlásának világtörténelmi pillanatában töpreng saját sorsáról, és veszi számba felmenőinek – pogromokon át – bukdácsoló élettörténetét.
Ez az egyszerre személyes és következetesen többirányú nézőpont váltogatás tragikusan groteszk kérdésekig vezet, melyek bizony „megfogalmazódtak” például a pogromok kapcsán: „Vajon megtanulnak bármit a zsidók eme borzalmas éjszakákon? Felérik-e ők ésszel, mit jelent szétzilálni olyan államokat, amelyeket nem ők alkottak meg? Megértik-e mit jelent a ‘nagy Tanító’, Marx Károly receptje alapján egyik osztályt a másik ellen uszítani? (…) Megbánja-e bűneit a zsidóság, tanúsít-e mellét verve, fejére hamut szórva bűnbánatot amiatt, hogy ezt meg ezt a bűnt Izráel fiai az esztelen bolsevik őrjöngés közepette követték el?… A zsidók előtt két út áll: az egyik a megbánásé, a másik a tagadásé, azaz mindenki megvádolásáé, saját magukat kivéve. Sorsuk attól függ, melyik úton indulnak el.”
Alekszandr Melihov felkavaró könyve ezeknek a nem történelmi, de: a „történelemben feltett” kérdéseknek az árnyékában született megrázó vallomás.
Orosz nyelvből fordította Holka László.

A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: 978-615-5500-06-0
272 oldal, fûzött
ára: 2625 Ft.)
Látni és rajzolni is velünk, tőlünk, felnőttektől tanul a kisgyerek. Miközben rögzíti amit (és ahogyan!) lát, néha döbbenetes kifejező erővel közli gondolatait, érzéseit, fogalmazza meg „közérzetét a világban”.
Ezeket a magánemberi élmémyeimet szerettem volna közösségi élménnyé kiáltani három évtizeddel ezelőtt, amikor elhatároztam, hogy Gyermekvilág trilógiát írok. „Tegyük szellemi élményünkké a gyermeket!”, hangoztatom azóta, már nem csupán apaként, hanem íróként, szerkesztőként, aki gyerekek ezreivel, tízezreivel írtam-rajzoltam-meséltem közösen. A hazugság forradalma (a kisgyermek és a valóság) a mese születését járta körül, a Ribizlikávé (a gyermek nyelve és világa) a szavakból épített világ sziporkázását mutatta fel, a Láss csodát! pedig a gyermekrajzokban tetten érhető „értelmi és érzelmi látást”, a rajzban-gondolkodást vizsgálja. (Szávai Géza)

(ISBN: 9786155500329
144 oldal, kötött
ára: 3675 Ft.)
Nem a mindentudás, hanem a mindenért vállalt felelősség volt e kötet írójának vezérlő gondolata. A vigasztalás és a megértő szolidaritás reményében tette a kötet élére mottóként Propertius önmaga igazolására írt mentegetőzését: Ha erőm cserben hagy, merni is szép marad, / Nagy dolgokban érdem a puszta akarat. Ezek a nagy dolgok, a magyar történelem, sőt a magyar közgondolkozás vissza-visszatérő kérdései nem egyszerűen a történelem, a szociológia, a társadalomtudomány vitatott kérdései, hanem jóérzésünk, itthon érzésünk meghatározó alapjai is.
Albert Gábor az ESSZÉK ÉS ESZMÉK SOROZAT e kötetében nem igazságot oszt mikor többek között a „nyakravaló nélküli” Petőfivel szemben a Mészáros Lázár igazi arcképéhez ad fogódzókat, vagy a sokszor megtagadott Kazinczy arcképét retusálja. A magyarországi németek kitelepítését felemlegetve sem a bűnösök megnevezését tartja fontosnak, mint ahogyan a felvidéki magyarok kiűzését is egy sokkal súlyosabb, az emberiséget sújtó lelki válság következményének láttatja. Szerinte nemcsak mi magyarok, hanem szinte az egész világ, legfőbbképpen Európa népei az elmúlt században hajótörést szenvedtek, s most fuldokolva hánykódunk a világ tengerén. Csak a kultúra, a felelősség és a szolidaritás hajóroncsaiba kapaszkodva, egymást segítve élhetjük túl – vonzások és taszítások közepette – azt a világromlást, amelyet a huszadik század eszmei kataklizmái szabadítottak ránk.

(ISBN: 978-615-5500-37-4
168 oldal, kötött
ára: 2940 Ft.)
ÚJRANYOMÁS!

A mesemondás – akárcsak más előadóművészeti ágak – nem csak passzió, de szakma is. A világ minden táján hivatásos mesemondók ezrei dolgoznak nap mint nap a legmeglepőbb helyeken, és a legtarkább módokon.
Ez a könyv - amely A nemzetközi mesemondás világa alcímet viseli -, nem csak mesemondóknak szól. Szól a közönségeknek is, akik egy-egy újságcikk vagy plakát láttán nem tudják eldönteni, mit várhatnak egy „mesemondó esttől.” Szól a rendezvényszervezőknek, szól a tanároknak és igazgatóknak, akik kitárják az osztálytermeik ajtaját (és akik nélkül sokkal nehezebb lenne a vándor mesemondók élete). És nem utolsó sorban szól a szülőknek, barátoknak és hozzátartozóknak is, akik a kulisszák mögött aggódnak, szurkolnak, és izgulnak, ahányszor egy újabb mesemondó indul el a nagyvilágba.
Zalka Csenge Virág tíz éve éli a hivatásos nemzetközi mesemondók életét. Előszavában így vall a kötet születéséről:
„Mesemondásról beszélni csak mesélve lehet – úgy mutatom be a mesemondó világot, ahogyan én ismerem. Az én utam ide vezetett; az én szemeimmel ilyen a nemzetközi mesemondás. Ha egy másik mesemondót kérdeznél, lehet, hogy nem állítaná mindennek az ellenkezőjét, de mindenképpen mást emelne ki, más ösvényeket rajzolna fel a térképre, más útravaló tanácsot adna. A mesemondás sokféle, és PONT ETTŐL JÓ.” A borító Helena Nelson-Reed „Hollow Hills” festményének felhasználásával készült.
Borítóterv: Kolumbán Hanna

A könyvnek saját facebook siteja van: https://www.facebook.com/Mesemond%C3%B3k-m%C3%A1rpedig-vannak-1712526935658775/
(ISBN: 978-615-5500-17-6
248 oldal, paper
ára: 3675 Ft.)
KARÁCSONYI ÚJDONSÁG!
most 30% kedvezménnyel!

Harmincdekás Pistike színházi ruhája – a körülbelül már „harmincdekás” magzatát hordó fiatalasszony feszültségekkel teli életének egy pillanatát ábrázolja. „Köznapi”, ugyanakkor groteszk és fájdalmas történet.
A Pilátus című novella egészen elképesztő gyerekgyilkosság lélektani rajzával sokkol. A kötet minden írása a fiatalok, a gyerekek világában mozog. Az író is nagyon fiatal az elbeszélések születése idején, de nemcsak pályakezdő írásai sugalmazzák az örökösen visszatérő kérdést: a bűntelen gyereket miért bünteti még az Isten is?!
Könyvének újabb keletű prózáiban Szávai Géza bepillantást enged saját sorsába, életébe is, műveinek gyerekvilága pedig (Csecsemőeposz) születésünk-kori érzékeny ősállapotunkig terjed: amikor nagyon törékeny lényekként vívjuk gigantikus küzdelmünket a létezésért.
Fotógrafikák: Paulheim Anna
A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

(ISBN: 978-615-5500-41-1
136 oldal, kötött
ára: 2310 Ft.)
KARÁCSONYI ÚJDONSÁG!
előrendelhető 20% kedvezménnyel!

Győry Domonkos regénye „pergő ritmusban, izgalmasan fordulatos cselekményvezetéssel és tűéles precizitású stílusban avat be egy fontos hivatal belső viszonyaiba (...), érezhetően belülről ismeri a kisregényben ábrázolt hivatali világot, miközben egy pszichológus érzékenységével és tudásával közelít alakjaihoz, az alakok által megtestesített témához: a rendszerváltozást követő évek – nem igazán jó irányba történő – átalakulásához” – írja egy recenzense.

„– Kólát ittunk kisbarackkal – mondta Töppedt, és jelentőségteljesen a szemébe nézett. Bőri bólintott, és elképzelte, milyen íze lehetett annak a kisbarackos kólának. – Ott és akkor szerveztek be – folytatta Töppedt, és láthatóan elszomorodott az emlék felidézésére, Bőri pedig arra gondolt, hogy ez a fickó is olyan utat futott, mint bárki más, lehetett volna biztonsági őr egy nyugdíjasgarzonházban, lehetett volna családapa vagy vasúti jegykezelő, akármi. Azonban megitta a kisbarackos kólát, és onnét már nem volt hova tovább. Banális – gondolta Bőri.”
Mari sikeres üzletasszony, valaha a testével kereste kenyerét. Most azonban utánanyúlt a múlt. Levitézlett ügynökök, oligarchák játszmái között, hatalmi érdekek kereszttüzében kell boldogulnia.
Győry Domonkos regénye az elkótyavetyélt rendszerváltás kalandorainak szemszögéből mutat be egy hihetetlen, mégis realisztikus világot.


(ISBN: 978-615-5500-40-4
152 oldal, fûzött
ára: 2100 Ft.)
Ha igaz az „előrejelzés”, mely szerint két emberöltő alatt általánossá válhat az egyke (?), akkor tudnunk kell: milyennek, kinek, minek érzi magát – az egyke –, és miként viselkedik majd az egykék halmazával felálló „egyke-emberiség”. Sok minden átgondolásra (sőt átérzésre!) vár. Mire lesznek képesek, alkalmasak érzelmileg, emberileg az „egyke-emberek” – mely egyke-emberi minőség máris meghatározni látszik korunk gazdasági, kulturális, etikai viszonyrendszereit. Miközben Kínában az egyke egyedül üdvözítő voltára nevelik a kamaszlányokat-fiukat (az egyke „vállalást” ott az állam támogatja, a több gyerek vállalását szankcionálja!) – addig nálunk a több gyerek vállalás szépségét és fontosságát kínáljuk (perspektívaként!) serdülőinknek. Kérdés: emberileg, erkölcsileg, logikailag miként egyeztethető össze e két ellentétes társadalmi-erkölcsi-érzelmi „elvárás” a Földön? A kérdésre adott válaszokkal máris a bolygónkon élő ember legfontosabb jogainak, érzelmeinek, erkölcsének, döntéseinek problematikájához érkezünk.
Az egyke-jelenségbe (vagy ellentétébe, a „túlnépesedésbe”) mindenki beleütközik, aki eligazodni akar e korban, amelyben élünk.
Szávai Ilona kötetében teret kap maga a gyerek, aki izgalmas „közvélemény-kutatás” szereplőjeként beszédesen vall a jövőről. Minden áltudományos fontoskodást mellőző, nagyon emberi hangú, fontos könyv.

(ISBN: 978-615-5500-44-2
152 oldal, fûzött
ára: 2940 Ft.)