GÖMÖRI György

GÖMÖRI György
Gömöri György 1934-ban született Budapesten. Az 1956-os forradalom idején bölcsészkari hallgató volt (lengyel-magyar szakon), az október 23-i tüntetés egyik szervezõjeként, majd az „Egyetemi ifjúság” c. lap szerkesztõjeként részt vett a forradalomban.
1956 novemberében Ausztriába menekült, majd Angliában, az oxfordi egyetemen folytatta tanulmányait. Itt 1962-ben B. Litt. fokozatot nyert az ujabbkori lengyel és magyar költészetrõl írt disszertációjával (könyvalakban: Oxford,1966). Ezután egy évig Berkeleyben, a kaliforniai egyetemen tanított, majd a Harvard egyetemen kutatott. 1969-tõl nyugdíjba vonulásáig (2001) a cambridgei egyetemen tanított lengyel és magyar irodalmat, tagja a Trinity Collegenak és Emeritus Fellowja a Darwin Collegenak. Elsõ házasságából két lánya van és nemrégen azért költözött Londonba, hogy második házasságából származó két fia és nevelt fia közelében legyen.
Kilenc verseskötete jelent meg magyarul, egy angolul és egy lengyelül, számos irodalomtörténeti és kritikai tanulmánya angolul és magyarul, amelyek közül a legutóbbiak a Magnetic Poles (London, 2000) és az Erdélyi merítések (Kolozsvár, 2004). Clive Wilmerrel fordít magyar költõket angolra, Radnóti Miklóstól (1979, 2003) és Petri Györgytõl (1991,1999) két-két kötetet. Saját verseinek angol nyelvû gyûjteménye, My Manifold City két kiadásban jelent meg (1996,1998).George Szirtessel szerkesztette a huszadik századi magyar költészet antológiáját (The Colonnade of Teeth, Bloodaxe,1996). 1995-ben a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjével tüntették ki. Irodalmi díjai közül a fontosabbak a Salvatore Quasimodo díj(1993),az Ada Negri-díj (1995) és a Pro Cultura Hungarica (1999).
A Versek Marinak kétnyelvû kötet, az angol szöveg Clive Wilmer és Gömöri György fordítása, a PONT kiadónál jelenik meg 2006 tavaszán.
Vissza a szerzőkhöz