ALBERT Gábor
(1929–2017): Minden-Egészség-Kútfeje (2016)

Minden-Egészség-Kútfeje (2016)
KÖNYVHETI ÚJDONSÁG, 2016

„A megismerés és a megértés olthatatlan vágya volt életem irányítója és motorja.” Így vallott az író, s ennek az olthatatlan vágynak termékei ezek az írások is. Szerkesztési elvét annak idején Határ Győző „raszteresnek”, sávozottnak nevezte. Ezen belül az események olykor semmibe veszik az Idő zsarnokságát, és a nem létezőnek hitt múlt vagy jövő beáramlik a jelenbe, ott hullámzik hősei körül, mindent elborít, átmos, és sokkal konkrétabban, határozottabban alakítja sorsukat, mint a jelen esetlegességei. Sodró áramlás, a kaleidoszkóp torokszorító változásai közepette a tejfehér ködben hullámzó képek, érzések, rideg és hirtelen felforrósodó látomások világát teremtette meg Albert Gábor ebben a kötetében. Kaleidoszkóp tejfehér ködben mondja az egyik elbeszélés címe, s ellenpontként válaszol rá szinte botütésként a másik írás kopár címe: A sarokba nem megyek. Másutt a tenger hullámzását idézi, miközben a Minden egészség kútfejét keresi egy kórházi szoba dzsungelében. Közben zavarba ejtő abszurditásként minduntalan egyfajta szolidaritásigény vagy annak hiánya bukkan elő, ami korántsem erkölcsi kérdés, sokkal inkább a valósággal való szembesülés parancsa.
A könyv megjelenését támogatta az NKA.ISBN: 978-615-5500-16-9
Oldalszám: 184 oldal
Ára: 3675 Ft.
Kötés: kötött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv