ALBERT Gábor
(1929–2017): Homályos tükör tisztítása

Homályos tükör tisztítása
KÖNYVFESZTIVÁLI ÚJDONSÁG, 2013

„Tükör által homályosan látunk”, mondja Pál apostol a Korintusbeliekhez írott levelében. Albert Gábor arra vállalkozik, hogy ezt a bizonyos tükröt a lehetőségekhez mérten megtisztítsa a homálytól, és világosan, torzítás nélkül lássuk helyzetünket. Ebben a kötetében is gondjairól, szellemi segítő társairól és reményeiről számol be. Folytatja azt a munkát, amelyet legutóbb megjelent, hasonló szellemű és tárgyú ikerkönyvében – Sok itt a baj, Uram, mindenben, nagyon is sok – megkezdett. Legendák nélkül néz szembe a magyar felelősséggel. A kultúrának, a magyar lelkiismeretnek olyan szellemeit idézi meg, mint a politikus és gondolkodó Teleki Pált, a költők közül Illyés Gyulát, József Attilát, Ady Endrét és Babits Mihályt, s olyan kevésbé ismert filozófust, mint a Dosztojevszkij bűvöletében alkotó Vatai Lászlót. Magyarságismereti kalauzzal zárul a kötet, de írhatta volna azt a címet is, hogy Európaismereti kalauz, mert ikerkönyvéhez hasonlóan amikor rólunk ír, a közös Európa lelkiismeretét is vizsgálja.
ISBN: 978-963-9957-57-2
Oldalszám: 160 oldal
Ára: 2625 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv