ALBERT Gábor
(1929–2017): Emelt fővel

Emelt fővel

Albert Gábor e második kiadásban megjelenő műve a második világháborút követő telepítésekkel és a bukovinai székelyek kálváriájával foglalkozik.
Albert Gábor elmélyült tudósi alapossággal és megszenvedett személyességgel megírt munkája a magyar szociográfiai irodalom klasszikusa. Magában foglalja mindazt, ami a korabeli történelemkönyvekből hiányzott, helyére kerülnek a dél-dunántúli népmozgások, a felvidéki, a bukovinai, a moldvai és a délvidéki magyarok szenvedéstörténetei, a magyarországi németek és délszlávok meghurcoltatásai, kirajzolódik a II. világháború körüli remények és poklok láncolatának az ok-okozati képe.

ISBN: 978-963-9957-13-8
Oldalszám: 416 oldal
Ára: 4200 Ft.
Kötés: kötött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv