ALBERT Gábor
(1929–2017): Nekünk senki sem mondott jövendőt

Nekünk senki sem mondott jövendőt
Albert Gábor három kisregényében azt a soha el nem évülő kérdést boncolja, kik vagyunk, a társadalom és az emberi lélek labirintusaiban hogyan lehet eltévedni. Három éles metszet, három megközelítési lehetőség. E metszetek szerkezete látszólag lineáris, de az elbeszélésmód a képeket és történéseket sejtelmesen emeli át egy másik rendszerbe, ahol a történet időbelisége és időbeli rendje ugyanúgy megszűnik, mint ahogy a tér is felbomlik, az események logikai rendjét a metafizikával átszőtt belső valóság törvényei szabják meg. Ez a szerkesztési elv – Határ Győző „raszteresnek” és sávozottnak nevezte – idegesen vibráló stílussal párosulva láttatja az „eseményeket”, amelyek a tudat valóságában nem láncolatként jelennek meg, hanem kusza szövedék formájában. Egy-egy momentum, egy-egy hirtelen effektus kihasítja az Idő zsákját, és a nem létezőnek hitt múlt beáramlik a jelenbe, ott hullámzik a jelen hősei körül, mindent elborít, átmos, sokkal konkrétabban, meghatározóbb realitással, mint a jelen esetlegességei.

ISBN: 978-963-9957-08-4
Oldalszám: 120 oldal
Ára: 2100 Ft.
Kötés: kötött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv