CSEKE Gábor: Csöndfűrész zenéje

Csöndfűrész zenéje
Álom és ébrenlét határvidékén jelentkező késztetések eredményeként határozza meg a szerző kötete darabjait annak előhangjában. Számvetés, körültekintés emberi viszonyai terén - lényeges értékek, emlékek, történések évek, évtizedek tükrében történő beazonosítása. Ám a szellemi-lelki utazás során a lírai én valójában legszemélyesebb világát ábrázolja, annak legbensőségesebb összetevőivel. A szövegek szinte egybeolvashatóak, és erejük főként a végletek összekapcsolásában rejlik - egyik gyakori motívumuk a "közel - távol", érdekesen rímelve az "álom - ébrenlét" kettősére. Szinte dísztelen, játszott egyszerűségű, ugyanakkor hatásos képiségű, mély, át- és megélt versekkel van dolgunk, mintha jeleznék: formai-stilisztikai fogásokon túlmenően, egyes dolgokról (csak) így érdemes szólni. Semmi nem egyértelmű, sejteti a kötet sorainak első benyomásra komor, sötétebb, ám igazából árnyaltan rezignált, helyenként rejtőző derűt és csattanós (ön)iróniát megvillantó hangneme.
Cseke Gábor ezzel a sajátosan vallomásos "versregénnyel" ihletetten írja tovább gazdag, változatos lírai életművét - írja a könyv ajánlójában Szonda Szabolcs.

ISBN: 9789637265392
Oldalszám: 72 oldal
Ára: 1260 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv