PAUN Gheorghe: 1994 avagy a változás, amely nem változtat semmit

1994 avagy a változás, amely nem változtat semmit
Az eredeti Orwell regény címében rögzített időt, 1984-et már túlhaladta a kalendárium. Így utólag azt is mérlegelhetnénk, hogy "igazolta", vagy "nem igazolta" Orwellt a történelmi idő, de nem tesszük, hiszen egy irodalmi műfaj, az utópia szabályai szerint gondolkodunk. A jeles román szerz?ő sem azért írja újra Orwell regényét, hogy a (hajdan?) fenyegető utópia jóslat-idejét a valós történelmi időhöz és a jóslásokat a bekövetkezett tényekhez, folyamatokhoz mérje, hanem azért, hogy az utópiát mozgató algoritmus újabb vetületét megmutassa. Persze benne van Paun regényében a rendszerváltozások utáni Kelet-Európa csalódottságának közérzete, sőt az 1994 eseményeiben a bukaresti (1989. decemberi) ál-forradalom érzékletes megjelenítését "élvezhetjük", és merenghetünk a valóságos romániai történéseken, melyek során a rettegett szekuritáté és a párt elit egy része véres balkáni ál-forradalommal hátrált ki a "román nép dicső fia, a lánglelkű forradalmár Nicolae Ceausescu és családja" mögül. De nem a romániai események kommentárja akar lenni Paun regénye. A parafrázis során a mintaként használt regényen is igazít. Orwell helyszíneit használja, minden Angliában történik, de Paun tudatosan és célzatosan egyetemesít - írja a könyv utószavában Szávai Géza. Román nyelvből fordította: Veres István.

Készült az Európai Unió Kultúra (2007-2013) keretprogramjának támogatásával.

ISBN: 9789637265761
Oldalszám: 176 oldal
Ára: 2540 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv