NETZ Feliks: Halottak napján született

Halottak napján született

"Kazik Kranz története különlegesen fájdalmas képet rajzol a történelem által keményen próbára tett emberr?l, aki ennek ellenére nem panaszkodik sorsára. Netz regényét áthatja egyfajta szelídség, amely lehet?vé teszi, hogy az emberek még mindig szót érthessenek egymással, pedig látszólag annyi minden választja el ?ket: akár politikai nézetek, akár a nyelv, akár a tér vagy az id?. A megértéshez néha elég egyetlen tekintet, egyetlen mondat, mint akkor, amikor New Yorkban Kranz találkozik az id?s b?dzini zsidóval." (Janusz Drzewucki)
"Ez a regény az egyik legfelkavaróbb és legmegrázóbb krónika arról, milyen lelki fejl?désen ment át a kommunista Lengyelország állampolgára, aki az emberi kapcsolatok tekintetében különösen nyugtalan sziléziai tájon n?tt fel." (Mieczys?aw Orski)
'Feliks Netz regénye, legfels? rétegét tekintve, politikai regény, s ha csupán ennyi volna, már akkor is nagyon fontos volna, mert a lengyel prózában fellelhet? legjobb tanúságtétel a kommunista Lengyelország közönséges halandója által megélt gyerekkorról, kamaszkorról és a feln?ttség keserveir?l. Csakhogy ennek a regénynek vannak titokzatos tájai is, akár mágikus regénynek is nevezhetnénk." (Janusz Stycze?)
"Külön öröm számomra, hogy ez a könyv, amelynek egyik -legf?bb szerepl?je maga a nyelv" - az eredetihez méltó, egészen kit?n? fordításban kerül a magyar olvasó asztalára. Szenyán Erzsébet a magyar fordításirodalom egészéhez mérve is kiemelked?, ihletett munkát végzett; egyébként: a szerz? örömére is, aki viszont a magyar nyelv ismer?jeként Márai regényeket ültetett át lengyel nyelvre. Ha Feliks Netz belelapoz magyar nyelven kiadott regényébe, egészen bizonyosan azt fogja érezni: valóban a saját szövegét olvassa." (Szávai Géza) 
ISBN: 9637265147
Oldalszám: 256 oldal
Ára: 1980 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv