MÉSZÖLY Miklós: Omul pe care l-a ucis

Omul pe care l-a ucis
Mészöly Miklós esszéinek egyik vonulata az identitáskeresés és az identitások(!) általános emberi megalapozásának lélektani és logikai lehetőségeit fürkészi. Az esszéírói következetesség példamutató: az útvesztőket, a zsákutcákat is számbaveszi. Mészöly elsősorban saját nemzettudatunk alakulását, történelmi mulasztásaink tanulságait elemzi. És egy józan önismeretből kibontakozó, jövendő nemzettudat esélyeit vizsgálja. Az útkeresés iránytűje: olyan általánosságra és érvényességre törő etika, mely egyaránt figyel a Vietnamban harcoló amerikai katonára, a holocaust áldozatára, a háborúk győzteseire és veszteseire, a vadságra és a jóságra. Joggal remélhetjük, hogy e "sajátos témákat" tárgyló esszék ismerősnek tetsző problematikát idéznek fel a magyarul, románul, oroszul és angolul olvasók számára (mely nyelveken CONFLUX programunk keretében megjelenik ez a válogatás). 
ISBN: 0
Ára: 1200 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv