GÁSZPOR Réka: Tömeg / kommunikáció

Tömeg / kommunikáció

„Különböző eredetű és rendeltetésű szövegek hálójában élünk, mindennapi életünk tényszerűségei mediatikus leképezésekből köszönnek vissza ránk. Hogy ne menjünk túl messzire: már a pszichológusok többsége is belátja, hogy a mai kisgyerekek világlátása, percepciója, beszédmódja és egész magatartásstruktúrája merőben különbözik attól, ami a 30-40 évvel ezelőtt felnövő generációkat jellemezte, és ha a jelenség okát kutatjuk, akkor az talán a jelenkori társadalom egészére kiterjedő, közös hatásokban kereshető, ami elgondolásunk szerint elsőrendűen az új információs és kommunikációs technológiák közvetítette mediatikus szövegekben és azok hatásmechanizmusaiban ragadható meg.”
A felnövő nemzedékek számára alapvető követelménnyé válik e sajátos jelrendszer elemeinek és törvényszerűségeinek ismerete, az értő-értelmező recepció készségének kialakítása, a jel és jelentett sajátos szemiotikai összeolvadása révén létrejövő reprezentációk tudatos értelmezése - írja a szerző.

ISBN: 978-963-7265-97-6
Oldalszám: 112 oldal
Ára: 1710 Ft
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv