KNEVEL A. G.: A világ a szobánkban

A világ a szobánkban
A. G. Knevel könyve a vallás (a vallásos ember) és a televízió kapcsolatáról akkor született, amikor az ezekilencszázkilencvenes évek elején a változó kelet-európai társadalmakban az egyházak m?ködésének korlátozása megsz?nt, és a megújuló hitélet a korszer? hírközl? eszközök kínálta lehet?ségekkel is szembesült.

A könyvet a makfalvi (Erdély, Maros megye) református egyházközség lelkészének, Kiss Károlynak a tolmácsolásában bocsátjuk az Olvasó rendelkezésére.

A. G. Knevel (1952) Amszterdamban és Utrechtben tanult teológiát. Az Evangelische Omroep Tájékoztató m?sorainak vezet?jeként, gyakorló tévés szakemberként közelíti meg és vizsgálja elméleti néz?pontból a televíziózás helyét a kortárs világban; konkrétan pedig: hazája, Hollandia egyházainak viszonyát a médiához.


ISBN: 963726521X
Oldalszám: 112 oldal
Ára: 1480 Ft
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv