SIPOS Lajos (szerk): Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medenc

Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medenc
A magyar nyelv és irodalom mint önálló tantárgy az 1850-es oktatási törvény által kialakított "algimnáziumok"-ban és "felgimnáziumok"-ban jelent meg. Az 1868-as utasítás a tantárgyak rendszerébe még "magyar nyelv"-ként iktatta be ezt a stúdiumot, de a tanításba ekkor már bevonták a történetileg elgondolt magyar irodalmat is, melyet "a nemzeti lélek hű tükré"-nek, a "nagy eszmék vulgarizátorának" tekintettek. Az irodalomtanítás szemléleti alapja ekkor közel állt a korszak irodalomfogalmához. Az első világháborút lezáró békekötés után Magyarországon és azokban a Kárpát-medencei államokban, ahol magyar irodalmat tanítottak, a tantárgy ideologikus funkciót kapott, a szépirodalmi alkotásokat a politikai célokra tekintve "válogatták be" a tananyagba. Ez a felfogás jellemezte az 1945 után ebben a régióban kiadott oktatásügyi rendeleteket is. A magyar irodalom tanításában ugyanakkor mindenütt fontos szerepe lett Petőfi műveinek. Az irodalom és a magyar történelem emblematikus figurája lett a költő, a "magyar csoporttudat alapelemé"-nek tekintették őt. Az 1990-es években, a Kárpát-medence országaiban elméletileg lehetővé vált a magyar nyelv és irodalom tantárgy megújítása is.
Az ÉLMÉNYKÖZPONTÚ IRODALOMTANÍTÁS sorozatot máris ünnepli a szakma!
Sorozatszerkesztő: Fűzfa Balázs
A kötet bemutatója szeptember 30-án volt az Írók Boltjában.
Visszhang
ISBN: 9639312819
Oldalszám: 216 oldal
Ára: 2950 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv