GORDON GYÕRI János (szerk): Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszeréb

Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszeréb
Az irodalomtanítás országonként változó egyedi jellegzetességeinek és funkcióinak gazdag tárházát találhatja meg könyvünkben az olvasó (...) Magyarországon mintha aszinkróniában, némi elcsúszásban látszanának lenni az irodalomtanítás és az ország jelenkori társadalmi-kulturális-oktatási jellemzői. A rendszerváltozás utáni s e tanulmány készítésekor éppen az Európai Unióhoz csatlakozni készülő Magyarországon az internet, a mobiltelefonok és a kereskedelmi tévék idején, a fiatal generációk nyelvhasználatának gyökeres változása korában (...) egy drámai sebességgel bővülni látszó terciális oktatás közelében, az emberről és a jövőről alkotott képünk kataklizmaszerű átalakulásának korszakában szükségképp nem szólhat az irodalomtanítás arról és úgy, amiről és ahogy az 1960-as, 70-es években szólt; de ami igazán drámai, hogy még csak arról sem, mint amiről például az 1990-es években igyekezett beszélni!
A könyv az élményközpontú irodalomtanítás sorozat tagja.
Sorozatszerkesztő: Fűzfa Balázs
Bemutatója szeptember 30-án 16 órakor volt az Írók Boltjában. 
ISBN: 9639312681
Oldalszám: 240 oldal
Ára: 3200 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv