KAMARÁS István: Olvasó a határon

Olvasó a határon
Az irodalmi művel találkozó olvasó határhelyzetbe kerül: amikor olvas, kilép a napi rutinból, kikapcsolódik, s lehetőséget kap arra, hogy átlépjen egy másik világba, egy másik dimenzióba, ami korántsem mindig történik meg: a határhelyzetbe kerülésből - ez minden olvasni tudó ember számára adva van - még nem következik a határ átlépése. Ennek a határhelyzetnek a tanulmányozására ez esetben az Iskola a határon című Ottlik-regény olvasásának szociológiai-szociálpszichológiai vizsgálata adott alkalmat. A cím azt is sugallhatja, hogy Ottlik könyvének befogadása különös helyzetbe hozná olvasóit. Bár ezzel is lehet számolni - vagyis azzal, hogy ez a határhelyzet mennyiben tér el más efféle határhelyzetektől -, könyvem egyfelől arról szól, mi is történik az irodalmi mű és olvasója között az olvasás határhelyzetében, másfelől pedig az Ottlik által ábrázolt határhelyzetnek befogadásáról (fogadtatásról, értelmezéséről és hatásáról). Mint az irodalmi mű és az olvasó kapcsolatát vizsgáló kutató, azt tapasztaltam, hogy az az olvasó képes átlépni, s gazdagodva, személyében továbbépülve visszatérni a mindennapok világába, aki már valamennyire gyakorlott az átlépésben.(Kamarás István)
A könyv az élményközpontú irodalomtanítás sorozat egyik kötete.
Sorozatszerkesztő: Fűzfa Balázs
Bemutatója 2002. november 4-én 16 órakor az Írók Boltjában, illetve Kőszegen, az Iskola a határon helyszínén 2002. november 23-án 11 órakor volt.
ISBN: 9639312584
Oldalszám: 264 oldal
Ára: 2950 Ft.
Kötés: fûzött
Megrendelem

Előző Könyv
kategória
Következő Könyv