A Kiadóról

Az 1994-ben alapított PONT Kiadó a kortárs irodalom és művelődés minden ágazatában jelen van kiadványaival. Sajátossága és egyedülállónak minősíthető profilja abból adódik, hogy deklaráltan a közép-kelet-európai rendszerváltozások nyomán érzékelhető problémák kezelésének módozatait keresi a kiadók rendelkezésére álló eszközökkel. Ezért: A PONT Kiadó több nyelven jelentet meg könyveket, hogy a kulturális értékek cseréjéhez ne csupán a szlogenek szintjén csatlakozzék. A konfliktus ellentéteként értelmezett CONFLUX nevű programunk keretében jelentős szerzők könyvei jelennek meg folyamatosan azonos borítóval, egyszerre több nyelven. Minden műfajnak teret adunk. A derűnek azonban külön sorozatot tartunk fenn CSINTALAN MÚZSA című sorozatunkban, mert szeretnénk ha ezen a szomorú század- és ezredvégen az embereknek eszébe jutna, hogy a régi kultúrákban a nevetés: szent volt. Ezt a szinte szakrális igényt szeretnénk feltámasztani a sorozat könyveivel, több nyelven. A PONT Kiadó a hiányterületek lefedését tűzte ki célul, egy olyan kulturális környezetben, mely egyelőre, sajnos, még csak rossz értelemben piacelvű. Ezért a Kiadó olcsó, praktikus természetismereti és környezetvédelmi sorozattal segíti az iskolai oktatást és a felnőtt tájékozódást (GÚLA sorozat) . A hoscpice mozgalmat is szolgáló, a halál tematikáját sokoldalúan megközelítő TANATOLÓGIAI sorozat egy teljesen új területet hódít meg a magyar kultúra számára. A segítés szándékával hoztuk létre, és jelentetjük meg a GYÓGYPEDAGÓGIAI KÖNYVEK sorozatát. Mivel a fiatalokkal, művelődésükkel foglalkozó intézmények a rendszerváltás lázában eltűntek és a legifjabbak nemzedékével alig törődik valaki, a PONT Kiadó kötet nélküli fiatal írókat-költőket segít a megjelenéshez (MESSZELÁTÓ sorozat). A PONT Kiadó a család és a gyermek, az ifjúság ügyének globális szemléletére és megközelítésére törekszik. Sorozataink egymást kiegészítik:a gyermekekRŐL, a gyermekekÉRT és a gyermekekNEK... Magyarországon és a régió országaiban a gyermekvédelemnek nemhogy a gyakorlata, de még a fogalomtára is kevéssé volt ismert. A globális szemlélet jegyében tehát leendő és gyakorló szakemberek számára kézikönyveket adtunk ki. A GYERMEKVÉDELMI KISKÖNYVTÁR sorozat teljesen új jelensége a magyar könyvpiacnak. A gyerekek számára meséskönyv-sorozatot publikálunk, és folyamatos pályázatokkal vonjuk be őket a könyvek illusztrálásába (BURGUMBURGI VIDÁM KÖNYVEK). A sérült vagy problémás gyerekek sajátos nézőpontjait követi, és beilleszkedésüket szolgálják a SÜSS FEL, NAP sorozat kötetei. A PONT Kiadó lapokat alapított (The Pointer, angol nyelven), éveken át gondozta a magyar család-, gyermek- és ifjúságvédelem egyetlen rendszeresen megjelenő orgánumát, a Család, gyermek, ifjúság című folyóiratot. 1999-ben a társadalom és művelődés különböző résztereületein felhalmozódott probléma-érzékelés és tudás társadalmasítását tűzte ki célul a Fordulópont című folyóirata számára. Honlapunkon több nyelven tájékozódhat kiadványainkról: sorozatonként, műfajonként; szerzők szerint vagy tematikusan. Rendezvényeinkről is folyamatosan értesülhet. Megrendelheti kiadványainkat. A Kiadó könyvei kaphatók a könyvesboltokban és megrendelhetők a kiadótól. Címünk:

PONT Kiadó, 1300 Budapest 3, Pf. 215.
Tel/fax: (36-1) 816-1062
06/20/9290-619
e-mail:pontkiado@pontkiado.hu